Subjective well-being: life scale

May 27, 2010

Filed under: Uncategorized — by Subjective well-being @ 6:50 pm

Poniżej znajduje się 5 stwierdzeń z którymi możesz się zgodzić lub nie. Używając poniższej skali od 1 do 7 określ twój stosunek do tych zdań poprzez wpisanie odpowiedniej cyfry w wykropkowane miejsce. Proszę o otwartość i szczerość.

• 1 – zdecydowanie nie zgadzam się
• 2 – nie zgadzam się
• 3 – raczej nie zgadzam się
• 4 – ani nie zgadzam się ani zgadzam się
• 5 – raczej zgadzam się
• 6 – zgadzam się
• 7 – zdecydowanie zgadzam się

… Pod wieloma względami moje życie jest bliskie mojego ideału.
… Warunki mojego życia są wspaniałe.
… Jestem zadowolony z mojego życia.
… Dotychczas osiągnąłem ważne cele, które chciałem w życiu.
… Gdybym mógł jeszcze raz przeżyć moje życie, prawie niczego bym nie zmienił.

5 – 9 skrajny niezadowolony
10 – 14 niezadowolony
15 – 19 lekko niezadowolony
20 neutralny
21 – 25 lekko zadowolony
26 – 30 zadowolony
31 – 35 skrajnie zadowolony

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: